Baggrundsinformation: New World Order-netværket

For at forstå, hvordan og hvorfor Covid1984 er et bevidst plot mod menneskeheden, er det nødvendigt at grave dybt ned i historien. Det, vi er vidne til nu, er ikke en tilfældighed, det er snarere et omhyggeligt planlagt globalistisk kup, som har to hovedformål: 1) Affolkning (depopulation)2) Oprettelsen af ​​1984 i 2030, en fascistisk (korporatistisk)… Fortsæt læsning af Baggrundsinformation: New World Order-netværket

Background info link: H.G. Wells and the Fabians

In order to understand how and why Covid1984 is a deliberate plot against humanity it is necessary to dig deep down in history. What we are witnessing now is not a coincidence, rather it is a carefully planned globalist coup that has two major purposes: 1) Depopulation 2) The creation of 1984 in 2030, a… Fortsæt læsning af Background info link: H.G. Wells and the Fabians